Công chứng viên thường xuyên đi dạy tại các trường đại học có bị miễn nhiệm?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công chứng viên thường xuyên đi dạy tại các trường đại học có bị miễn nhiệm hay không? Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên có cần phiếu lý lịch tư pháp hay không?

Chào anh chị, em đang là sinh viên năm 03 của một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, em được biết có một số thầy cô đang hành nghề công chứng nhưng hầu như dành hết thời gian để đi dạy tại các trường đại học có ngành luật. Anh chị cho em hỏi nếu công chứng viên thường xuyên đi dạy tại các trường đại học, ít hành nghề công chứng thì có bị miễn nhiệm hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ nhiệt tình.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công chứng viên thường xuyên đi dạy tại các trường đại học có bị miễn nhiệm hay không?

Khoản 2 Điều 15 Luật Công chứng 2014 có quy định về các trường hợp miễn nhiệm công chứng viên như sau:

2. Công chứng viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật này;

b) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

d) Không hành nghề công chứng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên;

đ) Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này mà lý do tạm đình chỉ hành nghề công chứng vẫn còn;

e) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc;

g) Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án;

h) Thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên quy định tại Điều 13 của Luật này tại thời điểm được bổ nhiệm.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp công chứng viên dành hầu hết thời gian cho việc giảng dạy, không thường xuyên hành nghề công chứng thì có thể sẽ bị miễn nhiệm công chứng viên.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên có cần phiếu lý lịch tư pháp hay không?

Khoản 4 Điều 16 Luật Công chứng 2014 có quy định về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên như sau:

4. Thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Luật này. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên gồm:

a) Đơn đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

b) Phiếu lý lịch tư pháp;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

d) Bản sao quyết định miễn nhiệm công chứng viên;

đ) Bản sao các giấy tờ chứng minh lý do miễn nhiệm không còn, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo đó, khi nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên có cần phiếu lý lịch tư pháp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.