Định mức lao động trực tiếp của thông báo về sự cố cho quốc gia, tổ chức quốc tế và đề nghị trợ giúp quốc tế như nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Định mức lao động trực tiếp của thông báo về sự cố cho quốc gia, tổ chức quốc tế và đề nghị trợ giúp quốc tế ra sao? Thiết bị trong thông báo về sự cố cho quốc gia, tổ chức quốc tế và đề nghị trợ giúp quốc tế có định mức như nào? Xin hãy giải đáp vấn đề này giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Định mức lao động trực tiếp của thông báo về sự cố cho quốc gia, tổ chức quốc tế và đề nghị trợ giúp quốc tế có định mức ra sao?

Theo Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục I.13 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) quy định định mức lao động trực tiếp của thông báo về sự cố cho quốc gia, tổ chức quốc tế và đề nghị trợ giúp quốc tế như sau:

STT

Nội dung công việc

Nhân công

Số lượng người

Vị trí

Chức danh

Định mức (công)

1

Xem xét, phê duyệt nội dung

01

Trưởng nhóm

Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương

1

2

Tổ chức xây dựng nội dung, xem xét, chỉnh sửa nội dung, đầu mối thông tin

02

Đầu mối thông tin

Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương

2

3

Nghiên cứu, xây dựng nội dung

04

Cán bộ xử lý trực tiếp

Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương

4

*Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

Thiết bị trong thông báo về sự cố cho quốc gia, tổ chức quốc tế và đề nghị trợ giúp quốc tế có định mức như nào?

Tại Tiểu mục 2 Mục II Phụ lục I.13 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) định mức thiết bị của thông báo về sự cố cho quốc gia, tổ chức quốc tế và đề nghị trợ giúp quốc tế có quy định:

STT

Loại thiết bị

Yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính

Định mức

1

Máy tính để bàn

Loại thông dụng

Ca

6

2

Máy tính xách tay

Loại thông dụng

Ca

1

3

Máy in laser

In đen trắng khổ A4

Ca

0,125

4

Điều hòa nhiệt độ

Loại thông dụng

Ca

2

5

Máy photocopy

Loại thông dụng

Ca

0,125

6

Máy fax

Loại thông dụng

Ca

0,125

7

Máy scan

Loại thông dụng

Ca

0,125

8

Điện thoại

Loại thông dụng

Ca

0,125

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.