Không có Thẻ thành viên mà người tham gia bán hàng đa cấp trực tiếp bán hàng thì có bị xử phạt hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người tham gia bán hàng đa cấp trực tiếp bán hàng mà không có Thẻ thành viên thì có bị xử phạt hay không? Người tham gia bán hàng đa cấp có cấp Thẻ thành viên miễn phí hay không?

Bạn tôi có tham gia bán hàng đa cấp, tôi thấy bạn tôi bán rất đắt khách. Tôi cũng muốn lấy hàng từ bạn tôi bán trực tiếp mà không làm thủ tục. Cho tôi hỏi như vậy có bị xử phạt không? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người tham gia bán hàng đa cấp trực tiếp bán hàng mà không có Thẻ thành viên thì có bị xử phạt hay không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 73 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp như sau:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp khi chưa được cấp thẻ thành viên;

b) Không xuất trình thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng.

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định như sau:

b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 68, Điều 70, khoản 6, 7, 8, 9 Điều 73 và khoản 6, 7, 8 Điều 77 của Nghị định này. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân.

Theo đó, nếu bạn bán hành trực tiếp đa cấp khi chưa có thẻ thành viên thì sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Người tham gia bán hàng đa cấp có cấp Thẻ thành viên miễn phí hay không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 33 Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định về thẻ thành viên như sau:

2. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm cấp miễn phí Thẻ thành viên cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Như vậy, người tham gia bán hàng đa cấp sẽ được cấp Thẻ thành viên miễn phí.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin