Có thể xem kết quả tuyển dụng viên chức ở chỗ nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có thể xem kết quả tuyển dụng viên chức ở đâu? Thí sinh trúng tuyển viên chức phải hoàn thiện những hồ sơ tuyển dụng gì?

Chào ban biên tập, em mới thi tuyển viên chức vòng 2 xong và giờ đang đợi kết quả, cho em hỏi khi mà cơ quan tổ chức thi tuyển viên chức công bố kết quả thì mình phải lên trên trụ sở cơ quan xem hay có thể xem ở nhà được không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có thể xem kết quả tuyển dụng viên chức ở đâu?

Căn cứ Điều 16 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về thông báo kết quả tuyển dụng viên chức như sau:

1. Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Như vậy, bạn có thể xem thông báo kết quả tuyển dụng viên chức công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng. Ngoài ra, Hội đồng tuyển dụng sẽ gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới bạn theo địa chỉ mà bạn đã đăng ký.

Thí sinh trúng tuyển viên chức phải hoàn thiện những hồ sơ tuyển dụng gì?

Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin