Vợ chồng đã ly hôn có được kết hôn lại không?

Ngày hỏi:24/06/2022

Hai vợ chồng đã ly hôn có được kết hôn lại hay không? Nơi đăng ký kết hôn đối với trường hợp kết hôn lại là ở đâu?

Chào anh chị, cho tôi hỏi hai vợ chồng tôi đã ly hôn. Tuy nhiên, sau quá trình ly hôn do cảm thấy sống không thể thiếu nhau nên em đã quyết định sống chung trở lại. Anh chị cho em hỏi hai vợ chồng đã ly hôn có được kết hôn lại hay không? Nhờ anh chị tư vấn. cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hai vợ chồng đã ly hôn có được kết hôn lại hay không?

Tại Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định như sau:

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp hai vợ chồng đã ly hôn mà muốn kết hôn lại thì hoàn toàn có thể đăng ký kết hôn lại theo quy định.

Nơi đăng ký kết hôn đối với trường hợp kết hôn lại là ở đâu?

Tại Điều 17 Luật Hộ tịch 2014 có quy định về thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Như vậy, trong trường hợp hai vợ chồng là người Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ sẽ là nơi đăng ký kết hôn đối với trường hợp kết hôn lại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.