Kỷ luật với hình thức cảnh cáo có được làm phóng viên thường trú không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Bị kỷ luật hình thức cảnh cáo có được làm phóng viên thường trú hay không? Phóng viên thường trú có cần nộp lý lịch tư pháp cho Ủy ban nhân dân tỉnh nơi phóng viên hoạt động?

Chào anh chị, cho em hỏi em vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí và đang làm việc tại một đài truyền hình ở khu vực miền trung. Cơ quan em đang có đề xuất cho em đi làm phóng viên thường trú ở Bình Thuận. Tuy nhiên em vừa bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Anh chị cho em hỏi em còn có thể được làm phóng viên thường trú nữa hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ nhiệt tình.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Bị kỷ luật hình thức cảnh cáo có được làm phóng viên thường trú hay không?

Tại Khoản 2 Điều 22 Luật Báo chí 2016 có quy định về phóng viên thường trú của cơ quan báo chí như sau:

2. Phóng viên thường trú hoạt động độc lập phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động trong thời hạn 01 năm tính đến khi cử phóng viên thường trú.

Theo đó, để trở thành phóng viên thường trú thì bạn không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Tuy nhiên bạn bị hình thức kỷ luận cảnh cáo, cao hơn mức khiển trách nên bạn không đủ điều kiện để làm phóng viên thường trú.

Phóng viên thường trú có cần nộp lý lịch tư pháp cho Ủy ban nhân dân tỉnh nơi phóng viên hoạt động?

Tại Khoản 5 Điều 22 Luật Báo chí 2016 có quy định về hồ sơ của phóng viên thường trú khi nộp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:

5. Cơ quan báo chí chưa có văn phòng đại diện, có nhu cầu cử phóng viên thường trú hoạt động độc lập tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ thông báo hoạt động của phóng viên thường trú đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phóng viên thường trú hoạt động. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí;

b) Bản sao giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;

c) Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà báo của phóng viên thường trú có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu.

Theo đó, phóng viên thường trú không cần nộp lý lịch tư pháp cho Ủy ban nhân dân tỉnh nơi phóng viên hoạt động, chỉ cần nộp các loại giấy tờ được liệt kê như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.