Giáo viên đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm hưởng phụ cấp thâm niên bao nhiêu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Giáo viên đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm được hưởng phụ cấp thâm niên bao nhiêu? Thời gian nghỉ thai sản có được tính ng phụ cấp thâm niên không?

Chào ban biên tập, tôi là giáo viên trung học ra trường và đã đi dạy được 5 năm rồi, trong những năm đi dạy tôi có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ, vậy bây giờ tôi được hưởng phụ cấp thâm niên nghề là bao nhiêu? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Giáo viên đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm được hưởng phụ cấp thâm niên bao nhiêu?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp thâm niên như sau:

1. Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

2. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:

Mức tiền phụ cấp thâm niên

=

Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ

x

Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng

Như vậy, anh/chị đã đi dạy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 05 năm thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Thời gian nghỉ thai sản có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không?

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

2. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự.

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

d) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

đ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

e) Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.

Theo đó, thời gian nghỉ thai sản mà vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội sẽ không được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.