Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên có phải bắt buộc không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên có phải bắt buộc hay không? Ai có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên?

Em đang học công chứng để trở thành công chứng viên. Em có thắc mắc là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên có phải là bắt buộc hay không? Và ai sẽ là người mua tổ chức hành nghề hay là công chứng viên phải mua? Xin cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên có phải bắt buộc hay không?

Theo quy định tại Điều 37 Luật Công chứng 2014 thì bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên như sau:

1. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên là loại hình bảo hiểm bắt buộc. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên hành nghề tại tổ chức mình.

Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày mua bảo hiểm hoặc kể từ ngày thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm, tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm thông báo và gửi bản sao hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên cho Sở Tư pháp.

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên.

Như vậy, việc mua bảo hiểm trách nghiệm nghề nghiệp cho công chứng viên trong tổ chức hành nghề công chứng là bắt buộc.

Ai có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên?

Căn cứ Điều 19 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tham gia bảo hiểm như sau:

1. Tổ chức hành nghề công chứng trực tiếp mua hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình.

2. Thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên được thực hiện chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được đăng ký hành nghề.

3. Kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của Phòng công chứng được trích từ quỹ phát triển sự nghiệp hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tổ chức hành nghề công chứng sẽ trực tiếp mua hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình mà không phải là công chứng viên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin