Mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể xin giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay không?

Ngày hỏi:23/06/2022

Mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể xin giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mỗi tên vợ được không?

Tôi có một mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận 2011 với mục đích sử dụng là đất ở. Năm 2019, tôi có thế chấp vay vốn ngân hàng để xây dựng nhà ở kiên cố, nhà có cấp giấy phép xây dựng. Nay tôi có thể xin cấp riêng 1 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có được không vì hiện tại tôi đang thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể xin giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không?

Tại Khoản 1 Điều 98 quy định về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.

Do đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận không được phép cấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên cùng một thửa đất cho cùng một người sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mỗi tên vợ được không?

Căn cứ Khoản 4 Điều trên quy định như sau:

4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.

Theo đó, quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ và chồng có thể ghi tên người vợ khi vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin