Thời gian huấn luyện quân sự hằng năm đối với dân quân thường trực bao nhiêu ngày?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời gian huấn luyện quân sự hằng năm đối với dân quân thường trực là bao nhiêu ngày? Dân quân tự vệ có thể phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện khắc phục hậu quả thảm họa không?

Chào ban biên tập, em vừa mới tham gia Dân quân thường trực, nghe nói khi vào đây hằng năm phải thực hiện huấn luyên quân sự, vậy cho em hỏi một năm phải huấn luyện bao nhiêu ngày? Xin cảm ơn.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời gian huấn luyện quân sự hằng năm đối với dân quân thường trực là bao nhiêu ngày?

Căn cứ Điều 28 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ như sau:

1. Trong thời bình, thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật hằng năm được quy định như sau:

a) Dân quân tự vệ năm thứ nhất là 15 ngày, trừ dân quân thường trực;

b) Dân quân tự vệ từ năm thứ hai trở đi là 12 ngày đối với Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; 07 ngày đối với Dân quân tự vệ tại chỗ;

c) Dân quân thường trực là 60 ngày.

2. Trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, Dân quân tự vệ được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tình hình của địa phương, cơ quan, tổ chức.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chương trình, nội dung, danh mục vật chất cho huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ.

Như vậy, bạn tham gia Dân quân thường trực thì hằng năm phải thực hiện huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật 60 ngày theo quy định trên.

Dân quân tự vệ có thể phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện khắc phục hậu quả thảm họa không?

Theo Điều 31 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ như sau:

1. Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng chức năng trong các hoạt động sau đây:

a) Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam;

b) Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

c) Tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện chính sách xã hội;

d) Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và hoạt động phòng thủ dân sự khác.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng chức năng trong các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.