Chuyển mục đích sử dụng 8 héc ta đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư cần phải có sự đồng ý của cơ quan nào?

Ngày hỏi:23/06/2022

Chuyển mục đích sử dụng 8 héc ta đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư cần cơ quan nào đồng ý? Nhà đầu tư chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện nào?

Công ty của tôi chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư trên thử đất trồng lúa rộng 8 héc ta, vậy khi chuyển mục đích sử dụng đất của 8 hec ta đất này phải có sự đồng ý của cơ quan nào ạ? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chuyển mục đích sử dụng 8 héc ta đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư cần cơ quan nào đồng ý?

Căn cứ Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai 2013 đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Theo đó, để chuyển mục đích sử dụng 8 héc ta đất trồng lúa để thực hiện dự án, công ty của bạn cần phải có sự đồng ý của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Nhà đầu tư chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện nào?

Theo Khoản 3 Điều này người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin