Hiệu trưởng có được bổ nhiệm 3 nhiệm kỳ liên tiếp hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hiệu trưởng có được bổ nhiệm  3 nhiệm kỳ liên tiếp không? Muốn làm hiệu trưởng trường cao đẳng thì cần những tiêu chí nào?

Chào Ban biên tập, em muốn được giải đáp vấn đề này ạ. Hiện tại em đang là sinh viên năm nhất của trường cao đẳng. Em thấy cách quản lý và làm việc của thầy hiệu trưởng trường em rất tốt và không có điểm nào để chê luôn ấy ạ. Nhưng mà đây là năm cuối thầy làm hiệu trưởng vì em nghe nói thầy đã làm được 2 nhiệm kỳ rồi. Em rất mong muốn thầy làm thêm nhiệm kỳ thứ 3 nhưng không biết theo luật thì có đúng quy định không ạ? Mong được giải đáp ạ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hiệu trưởng có được bổ nhiệm 3 nhiệm kỳ liên tiếp không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định về hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng như sau:

Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng là người đứng đầu trường trung cấp, trường cao đẳng, đại diện cho nhà trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường. Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 05 năm. Hiệu trưởng được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ và không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng công lập là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của nhà trường.

Như vậy, theo quy định trên hiệu trưởng không được bổ nhiệm 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trường hợp này thì thầy hiểu trưởng trường bạn đã sắp hết nhiệm kỳ thứ 2 thì sẽ không được bổ nhiệm thêm nhiệm kỳ thứ 3.

Muốn làm hiệu trưởng trường cao đẳng thì cần những tiêu chí nào?

Tại Khoản 2 Điều 14 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung cấp; có bằng thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng;

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

d) Có đủ sức khỏe; bảo đảm độ tuổi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng đối với việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng công lập.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin