Định mức lao động trực tiếp trong trường hợp trực tiếp lấy mẫu giám định hạt nhân tại hiện trường có định mức như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Định mức lao động trực tiếp trong trường hợp trực tiếp lấy mẫu giám định hạt nhân tại hiện trường có định mức như nào? Trường hợp trực tiếp lấy mẫu giám định hạt nhân tại hiện trường có định mức thiết bị như nào? Tôi rất mong được giải đáp vấn đề theo quy định mới nhất của luật ạ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Định mức lao động trực tiếp trong trường hợp trực tiếp lấy mẫu giám định hạt nhân tại hiện trường có định mức như nào?

Theo Tiểu mục 1.1 Mục II Phụ lục I.10 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) định mức lao động trực tiếp trong trường hợp trực tiếp lấy mẫu giám định hạt nhân tại hiện trường có quy định như sau:

STT

Nội dung công việc

Nhân công

Số lượng người

Vị trí

Chức danh

Định mức (công)

1

Chuẩn bị

01

Trưởng nhóm

Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương

0,125

05

Thành viên

Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương

0,75

2

Tiến hành

01

Trưởng nhóm

Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương

0,5

05

Thành viên

Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương

2,5

*Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

Trường hợp trực tiếp lấy mẫu giám định hạt nhân tại hiện trường có định mức thiết bị như nào?

Theo Tiểu mục 1.2 Mục II Phụ lục I.10 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) có quy định định mức thiết bị trong trường hợp trực tiếp lấy mẫu giám định hạt nhân tại hiện trường như sau:

STT

Loại thiết bị

Yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính

Định mức

1

Liều kế cá nhân

Loại thông dụng

Ca

3,75

2

Thiết bị nhận diện nguồn phóng xạ

Dải năng lượng đo (gamma): 20 keV - 3 MeV; Dải liều: 0,000 mSv - 1 mSv

Ca

0,5

3

Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ

Đo nhiễm bẩn phóng xạ alpha, beta, gamma, neutron

Ca

0,5

4

Liều kế có báo động (đo suất liều tức thời và liều tích lũy)

Đo liều cá nhân tổng cộng gamma và nơtron

Ca

0,5

5

Máy định vị cầm tay

Loại thông dụng

Ca

0,5

6

Bộ đàm

Loại thông dụng

Ca

0,5

7

Thước laser

Loại thông dụng

Ca

0,5

8

Nhíp lấy mẫu

Loại thông dụng

Ca

0,5

9

Tay gắp 1m

Loại thông dụng

Ca

0,5

10

Tay gắp 2m

Loại thông dụng

Ca

0,5

11

Tay gắp 3m

Loại thông dụng

Ca

0,5

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin