Được đăng ký thường trú nơi nhà ở đang có tranh chấp không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được đăng ký thường trú nơi nhà ở đang có tranh chấp? Ra nước ngoài du lịch có bị xóa đăng ký thường trú không?

Tôi tên Mai, ở Hà Nội, muốn quay lại đăng lý thường trú mới nơi nhà bố tôi nhưng hiện tại ngôi nhà đó đang nằm trên mảnh đất có tranh chấp với hàng xóm, mới hòa giải tại xã chưa ra tòa thì tôi có được đăng ký thường trú đó không? Vấn đề thứ hai tôi muốn hỏi là trường hợp ra nước ngoài du lịch 6 ngày có bị xóa đăng ký thường trú không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được đăng ký thường trú nơi nhà ở đang có tranh chấp?

Căn cứ Khoản 3 Điều 23 Luật cư trú 2020 quy định địa điểm không được đăng ký thường trú mới

Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Do đó, ngôi nhà bạn đề cập đang nằm trên mảnh đất có tranh chấp với hàng xóm, mới hòa giải tại xã thì chưa đủ điều kiện để đăng ký thường trú mới, vì hiện tại tình trạng đang tranh chấp chưa xác định chính xác quyền lợi thuộc về bên nào, nên giai đoạn này bạn chưa thể đăng ký.

Ra nước ngoài du lịch có bị xóa đăng ký thường trú không?

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 24 Văn bản trên quy định các trường hợp xóa thường trú như sau:

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

Như vậy, trường hợp ra nước ngoài để định cư thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú còn ra nước ngoài du lịch như trường hợp của bạn đề cập thì sẽ không bị xóa thường trú.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.