Lưu trữ hồ sơ đấu giá tài sản được quy định thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Lưu trữ hồ sơ đấu giá tài sản được quy định như thế nào? Nguyên tắc quản lý, sử dụng và đảm bảo tài chính như thế nào? Xin được hỏi những vấn đề trên trong nội dung loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Lưu trữ hồ sơ đấu giá tài sản được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 41 Thông tư 126/2020/TT-BQP quy định về lưu trữ hồ sơ tài sản đấu giá như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá tài sản thực hiện việc lưu trữ hồ sơ đấu giá trong thời hạn 05 năm kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

2. Trình tự, thủ tục lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Nguyên tắc quản lý, sử dụng và đảm bảo tài chính như thế nào?

Căn cứ Điều 42 Thông tư 126/2020/TT-BQP quy định về nguyên tắc quản lý, sử dụng và đảm bảo tài chính như sau:

1. Tài sản khi điều chuyển, tháo gỡ chi tiết, phụ tùng hoặc để phục hồi, sửa chữa, phục vụ sản xuất quốc phòng trong quá trình xử lý đều phải định giá để quản lý và được xác định phù hợp với giá thị trường tại thời điểm xử lý trên cơ sở đánh giá chất lượng còn lại.

2. Giá khởi điểm để đấu giá công khai do chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng xác định phù hợp với giá thị trường và hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên, quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Các khoản thu, chi từ xử lý tài sản phải được ghi chép phản ánh đầy đủ, kịp thời trên sổ kế toán và quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ xử lý và chi phí liên quan đến việc xử lý theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.