Sử dụng nguồn phóng xạ cố định bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ mực an ninh C được quy định thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Sử dụng nguồn phóng xạ cố định bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ mực an ninh C được quy định như thế nào? Sử dụng nguồn phóng xạ di động và lưu trữ nguồn phóng xạ bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ mực an ninh C như nào? Trân trọng! Mong nhận được hồi đáp!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Sử dụng nguồn phóng xạ cố định bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ mực an ninh C

Tiểu mục 1 Mục IV Phần I Phụ lục I Yêu cầu bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ và vận chuyển vật liệu hạt nhân ban hành kèm theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về sử dụng nguồn phóng xạ cố định bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ mực an ninh C như sau:

1. Sử dụng nguồn phóng xạ cố định

a) Quy định trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân liên quan đến việc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

b) Có biện pháp ngăn chặn việc di dời trái phép nguồn phóng xạ;

c) Có quy trình kiểm đếm định kỳ hàng tháng.

Sử dụng nguồn phóng xạ di động và lưu trữ nguồn phóng xạ bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ mực an ninh C

Tiểu mục 2, Tiểu mục 3 Mục IV Phần I Phụ lục trên quy định về sử dụng nguồn phóng xạ di động và lưu trữ nguồn phóng xạ bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ mực an ninh C như sau:

2. Sử dụng nguồn phóng xạ di động

a) Đáp ứng các yêu cầu quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 2 mục III Phần này;

b) Có quy trình kiểm đếm sau mỗi ca làm việc và định kỳ hàng tháng.

3. Lưu giữ nguồn phóng xạ

a) Quy định trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân liên quan đến việc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

b) Có quy trình kiểm đếm định kỳ hàng tháng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin