Người đang mắc bệnh tâm thần vẫn còn nhận thức được giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người đang mắc bệnh tâm thần vẫn còn nhận thức được giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không? Không cung cấp về thông tin mắc bệnh tâm thần cho công ty bảo hiểm có được không? Do áp lực cuộc sống, tôi có dấu hiệu các bệnh thần kinh nên tôi đã đi khám và được xác nhận là bị bệnh tâm thần. Bên cạnh đó, chồng tôi có ý định mua bảo hiểm nhân thọ, cho trường hợp chết của hai vợ chồng. Cho tôi hỏi là tôi có được mua bảo hiểm không? Và nếu việc tôi bị tâm thần có ảnh hưởng việc ký hợp đồng bảo hiểm thì tôi có thể giấu việc này không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người đang mắc bệnh tâm thần vẫn còn nhận thức được giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không?

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định như sau:

12. Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

Căn cứ Điều 38 Luật trên quy định về giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết như sau:

1. Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người khác thì phải được người đó đồng ý bằng văn bản, trong đó ghi rõ số tiền bảo hiểm và người thụ hưởng.

Mọi trường hợp thay đổi người thụ hưởng phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên mua bảo hiểm.

2. Không được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của những người sau đây:

a) Người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó đồng ý bằng văn bản;

b) Người đang mắc bệnh tâm thần.

Theo đó, cho dù bạn có nhận thức, làm chủ được hành vi thì bạn vẫn không được giao kết hợp đồng bảo hiểm cho trường hợp cái chết của bạn.

Không cung cấp về thông tin mắc bệnh tâm thần cho công ty bảo hiểm có được không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Luật trên quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin như sau:

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau đây:

a) Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường;

b) Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này.

Theo Điểm c Khoản 2 Điều 18 Luật trên quy định về nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm như sau:

c) Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

Như vậy, bạn không được giấu thông tin quyết định việc giao kết hợp đồng bảo hiểm. Nếu đã giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin