Thời gian tập sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời gian tập sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không? Mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được quy định như thế nào? Tôi là giáo viên đã làm việc được gần 5 năm, tôi muốn biết thời gian thực tập của tôi thì có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không? Nhờ anh/chị tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời gian tập sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không?

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

a) Thời gian tập sự.

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

d) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

đ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

e) Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.

Như vậy, theo quy định như trên, thời gian thử việc của bạn không được tính để được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được quy định như thế nào?

Theo Điều 4 Nghị định này mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được quy định như sau:

1. Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

2. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:

Mức tiền phụ cấp thâm niên

=

Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ

x

Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.