Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không hành nghề trong thời hạn bao lâu thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không hành nghề trong bao lâu thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề? Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh? Chào Ban biên tập, tôi có thắc mắc này cần được giải đáp. Con gái tôi là điều dưỡng viên của Bệnh viện C Đà Nẵng nhưng vì không có đam mê với nghề nên con bé đã không đi làm 1 năm rưỡi dù tôi có khuyên ngăn đến mấy. Tôi có nghe nói trong thời hạn bao lâu đó mà không hành nghề thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. Luật sư cho tôi hỏi là nếu không hành nghề trong bao lâu thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề vậy ạ? Rất mong được Luật sư giải đáp, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không hành nghề trong bao lâu thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề?

Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 có quy định thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề như sau:

1. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

a) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

b) Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;

c) Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;

d) Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;

đ) Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;

e) Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;

g) Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật này.

Như vậy, theo quy định trên thì người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh mà không hành nghề trong vòng 2 năm liên tục thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

Theo Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được quy định:

...

2. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 26 của Luật này

3. Trong trường hợp phát hiện người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật mà không thuộc quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ sai sót, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề theo quy định của pháp luật.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề.

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Do đó, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.