Có được chọn Hòa giải viên ở huyện khác hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được chọn Hòa giải viên ở huyện khác không? Các trường hợp giải quyết vụ việc chỉ định Hòa giải viên theo sự lựa chọn của người khởi kiện? Chào ban biên tập, tôi đang có tranh chấp và trước khi tòa án Tòa án thụ lý đã thông báo tiến hành hòa giải thì tôi có thể chọn Hòa giải viên ở huyện cạnh bên huyện nơi tôi được thụ lý vụ án không? Tôi nghe nói Hòa giải viên đó là người công tâm, dễ dàng làm việc hòa giải. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được chọn Hòa giải viên ở huyện khác không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 17 ựa chọn, chỉ định Hòa giải viên như sau:

3. Trường hợp người khởi kiện, người yêu cầu lựa chọn Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên của Tòa án nhân dân cấp huyện khác trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì phải thông báo họ, tên, địa chỉ của Hòa giải viên cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc, Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc và Hòa giải viên được lựa chọn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo lựa chọn Hòa giải viên, Hòa giải viên được lựa chọn phải có ý kiến bằng văn bản đồng ý hoặc không đồng ý gửi Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại nơi giải quyết vụ việc, Tòa án nơi mình làm việc và người khởi kiện, người yêu cầu.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo ý kiến đồng ý của Hòa giải viên, Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc phải có ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với sự lựa chọn của Hòa giải viên gửi Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc và Hòa giải viên; Hòa giải viên có trách nhiệm thông báo cho người khởi kiện, người yêu cầu biết.

Trường hợp nhận được ý kiến không đồng ý của Hòa giải viên, của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc thì người khởi kiện, người yêu cầu có thể lựa chọn Hòa giải viên khác.

Như vậy, có thể chọn lựa Hòa giải viên ở huyện khác nhưng cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tỉnh nhưng phải thông báo họ, tên, địa chỉ của Hòa giải viên cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc, Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc và Hòa giải viên được lựa chọn.

Các trường hợp giải quyết vụ việc chỉ định Hòa giải viên theo sự lựa chọn của người khởi kiện?

Theo Khoản 4 Điều trên có quy định như sau:

4. Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại của Tòa án nơi giải quyết vụ việc chỉ định Hòa giải viên theo sự lựa chọn của người khởi kiện, người yêu cầu trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Theo quy định tại khoản 3 Điều này khi được sự đồng ý của Hòa giải viên được lựa chọn và Tòa án nơi Hòa giải viên đó làm việc;

c) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 của Luật này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.