Người bị tình nghi có quyền mời luật sư khi bị triệu tập?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người bị tình nghi có quyền mời luật sư khi bị triệu tập không? Thời điểm luật sư được mời tham gia tố tụng? Tôi có đi nhậu chung với đám bạn, trong lúc nhậu nhẹt thì có mâu thuẫn với bàn bên cạnh xảy ra xô xát. Trong lúc 2 bên đánh nhau thì có tiếng la lên mọi người dừng lại thì đã có một người bàn bên nằm trên sàn máu chảy ra từ bụng không biết ai là người đã đâm người này nên tất cả đều nằm trong diện tình nghi của cảnh sát. Vậy luật sư cho e hỏi e có quyền mời luật sư tham gia triệu tập không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người bị tình nghi có quyền mời luật sư khi bị triệu tập không?

Căn cứ Điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về quyền của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố như sau:

Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền:

a) Được thông báo về hành vi bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố;

b) Được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;

c) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến;

d) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

đ) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

e) Tự bảo vệ hoặc nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

g) Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố;

h) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố.

Như vậy, người bị tình nghi trong trường hợp bị triệu tập thường là người bị tố giác vậy theo Bộ luật tố tụng 2015 quy định thì người bị tố giác vẫn có quyền mời luật sư bào chữa cho mình nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác.

Thời điểm luật sư được mời tham gia tố tụng?

Theo Điều 8 Thông tư 46/2019/TT-BCA giải thích quyền nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố như sau:

Trong lần đầu tiên lấy lời khai bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải giải thích quyền, nghĩa vụ của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và hỏi họ xem có nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hay không, phải ghi ý kiến của họ vào biên bản. Trường hợp họ nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra hướng dẫn họ viết đơn nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Trường hợp họ không nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải thích quyền tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ được thực hiện trong suốt quá trình tiến hành tố tụng.

Theo đó, trong lần gặp triệu tập đầu tiên thì người bảo vệ được xem là luật sư bào chữa của người bị tố giác đã có thể tham gia tố tụng hình sự khi được người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mời.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin