Quay lén phim trong rạp phim có phải là hành vi vi phạm bản quyền không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quay lén phim trong rạp phim có phải là hành vi vi phạm bản quyền? Mức xử phạt với hành vi quay lén trong rạp phim là như nào? Chào Luật sư, em có vấn đề này muốn hỏi ạ. Vừa rồi em có nghe bạn kể là bạn B lớp bên cạnh bị nhân viên của rạp chiếu phim bắt vì hành vi quay lén. Tụi em thì vẫn không biết bạn B sau đó bị phạt những gì nên em lên đây hỏi là quay lén trong rạp phim thì có phải đang vi phạm bản quyền không ạ và mức phạt với hành vi đó là như nào ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quay lén phim trong rạp phim có phải là hành vi vi phạm bản quyền?

Căn cứ Khoản 6 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có quy định về hành vi xâm phạm quyền tác giả như sau:

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểmi khoản1 Điều 25 của Luật này.

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản1 Điều25 của Luật này.

...

Theo Khoản 5 Điều 35 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 hành vi xâm phạm các quyền liên quan được quy định:

1. Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

2. Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

3. Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

4. Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với cuộc biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

5. Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

Như vậy, hành vi quay lén phim trong rạp chiếu phim là hành vi vi phạm bản quyền. Trong trường hợp của bạn B là đang sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả và cả không được phép của tổ chức phát sóng (rạp chiếu phim) nên có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức xử phạt với hành vi quay lén trong rạp phim là như nào?

Tại Điều 27 Nghị định 131/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2017/NĐ-CP Hành vi xâm phạm quyền sao chép bản ghi âm, ghi hình được quy định:

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Theo Khoản 1 Điều 225 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 52 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;

b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.

Do đó, người có hành vi quay lén trong rạp phim có thể bị xử phạt hành chính lên đến 35.000.000 đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nộp phạt lên đến 300.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.