Trưởng văn phòng công chứng vòi vĩnh tiền của tập sự có vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trưởng văn phòng công chứng vòi vĩnh tiền của tập sự có vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề hay không? Những việc công chứng viên không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức hành nghề công chứng? Em vừa học xong khóa học Công chứng viên ở Học viện Tư pháp và đang tập sự tại tại một văn phòng công chứng tại Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình tập sự, em bị trưởng văn phòng vòi vĩnh, kêu em đưa tiền cho ông ấy. Anh chị cho em hỏi hành vi này có vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trưởng văn phòng công chứng vòi vĩnh tiền của tập sự có vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề hay không?

Tại Điều 11 Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng Ban hành kèm theo Thông tư 11/2012/TT-BTP có quy định về quan hệ với tập sự hành nghề công chứng như sau:

1. Công chứng viên có bổn phận tham gia vào công tác hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng; nêu cao trách nhiệm, tận tâm truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người tập sự hành nghề công chứng.

2. Công chứng viên hướng dẫn tập sự không được thực hiện những việc sau:

a) Phân biệt, đối xử mang tính cá nhân với những người đang tập sự hành nghề công chứng do mình hướng dẫn.

b) Đòi hỏi lợi ích vật chất, tiền bạc từ người tập sự hành nghề công chứng.

c) Thông đồng với người tập sự hành nghề công chứng để báo cáo sai sự thật, báo cáo khống về kết quả tập sự hành nghề công chứng.

d) Lợi dụng tư cách là công chứng viên hướng dẫn để buộc người tập sự phải làm những việc không thuộc phạm vi tập sự hoặc những hành vi vi phạm pháp luật trái đạo đức xã hội nhằm đạt được những lợi ích cho mình.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp trưởng văn phòng công chứng vòi vĩnh tiền của tập sự thì được xem là hành vi đòi hỏi lợi ích vật chất, tiền bạc từ người tập sự hành nghề công chứng. Chính vì vậy, đây là hành vi vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề.

Những việc công chứng viên không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức hành nghề công chứng?

Tại Điều 12 Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng Ban hành kèm theo Thông tư 11/2012/TT-BTP có quy định về những việc công chứng viên không đưọc làm trong quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức hành nghề công chứng như sau:

1. Xúc phạm hoặc có hành vi làm tổn hại uy tín của đồng nghiệp, tổ chức hành nghề công chứng.

2. Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội với đồng nghiệp để giành lợi thế cho mình trong hành nghề.

3. Hợp tác với cá nhân, tổ chức có khả năng gây áp lực buộc người yêu cầu công chứng phải đến tổ chức hành nghề công chứng của mình để công chứng vì mục đích lợi nhuận.

4. Tiến hành bất kỳ hành vi quảng cáo bản thân và tổ chức hành nghề công chứng của mình dưới mọi hình thức không đúng quy định của pháp luật.

5. Hoạt động môi giới, nhận hoặc đòi tiền hoa hồng khi giới thiệu cho đồng nghiệp về yêu cầu công chứng mà mình không đảm nhận.

6. Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng.

7. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.