Thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng là trong bao lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng là bao lâu? Hủy Công chứng viên đang bị tạm đình chỉ thì có được hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ trước thời hạn được không? Chào Ban biên tập, em là S ạ và năm nay em học lớp 10. Trên lớp em và bạn em có bàn luận về nghề Công chứng viên, thì trong lúc bàn luận tụi em có tranh cãi về thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng. Em muốn biết thời hạn chính xác của việc tạm đình chỉ hành nghề công chứng ạ. Em rất mong được giải đáp ạ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng là bao lâu?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 14 Luật Công chứng 2014 có quy định về tạm đình chỉ hành nghề công chứng:

1. Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề quyết định tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên trong các trường hợp sau đây:

a) Công chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Công chứng viên đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

2. Thời gian tạm đình chỉ hành nghề công chứng tối đa là 12 tháng.

3. Sở Tư pháp quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng trước thời hạn đối với công chứng viên trong các trường hợp sau đây:

a) Có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc bản án đã có hiệu lực của Tòa án tuyên không có tội;

b) Không còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Quyết định tạm đình chỉ và quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng phải được gửi cho công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Bộ Tư pháp.

Như vậy, theo quy định trên thì thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng tối đa là 12 tháng.

Công chứng viên đang bị tạm đình chỉ thì có được hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ trước thời hạn được không?

Tại Khoản 3 Điều 14 Luật Công chứng 2014 quy định về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng như sau:

Sở Tư pháp quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng trước thời hạn đối với công chứng viên trong các trường hợp sau đây:

a) Có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc bản án đã có hiệu lực của Tòa án tuyên không có tội;

b) Không còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Do đó, công chứng viên đang bị tạm đình chỉ thì vẫn có thể được hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng trước thời hạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin