Thời gian từ xét xử sơ thẩm đến xét xử phúc thẩm dân sự là khoảng thời gian bao lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời gian từ xét xử sơ thẩm đến xét xử phúc thẩm dân sự là bao lâu? Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm được quy định như thế nào? Gia đình tôi hiện có tham gia khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế tại toà án nhân dân tỉnh. Và đã xét xử xong phiên toà sơ thẩm tháng 1/2022 nhưng đến nay vẫn chưa xử phiên toà phúc thẩm. Tôi có lên toà án và nhận được thông báo dời lại nhiều lần, vậy thời gian từ xử sơ thẩm đến phúc thẩm là bao lâu? Mong được sự giúp đỡ. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời gian từ xét xử sơ thẩm đến xét xử phúc thẩm dân sự là bao lâu?

Căn cứ Điều 286 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm như sau:

1. Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp, Tòa án cấp phúc thẩm ra một trong các quyết định sau đây:

a) Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án;

b) Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án;

c) Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá 01 tháng.

2. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

3. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

4. Thời hạn quy định tại Điều này không áp dụng đối với vụ án xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn, vụ án có yếu tố nước ngoài.

Theo quy định như trên, thì tổng thời gian tối đa cho việc xét xử phúc thẩm kể từ ngày bạn nhận được thông báo về việc thụ lý vụ án của Tòa án cấp phúc thẩm là 05 tháng.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

Căn cứ Điều 290 Bộ luật trên quy định về quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm như sau:

1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải có các nội dung chính sau đây:

a) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 220 của Bộ luật này;

b) Họ, tên Thẩm phán, Thư ký Tòa án; họ, tên Thẩm phán dự khuyết (nếu có);

c) Họ, tên, tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo;

d) Viện kiểm sát kháng nghị (nếu có);

đ) Họ, tên Kiểm sát viên tham gia phiên tòa; họ, tên Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có).

2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin