Sinh viên từ nơi khác đến Thành phố Hồ Chí Minh có cần đăng ký tạm trú hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Sinh viên từ nơi khác đến Thành phố Hồ Chí Minh có cần đăng ký tạm trú không? Hồ sơ và thủ tục đăng ký tạm trú? Chào Ban biên tập, em là sinh viên năm nhất mời từ Phú Yên vào Hồ Chí Minh để học đại học.  Em thuê trọ ở đây thì có cần phải làm giấy đăng ký tạm trú không ạ? Hãy giải đáp vấn đề này gúp em, em cảm ơn ạ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Sinh viên từ nơi khác đến Thành phố Hồ Chí Minh có cần đăng ký tạm trú không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 27 Luật cư trú 2020 có quy định về điều kiện đăng ký tạm trú:

1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

2. Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần

3. Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này.

Như vậy, theo những quy định trên thì sinh viên từ nơi khác đến Thành phố Hồ Chí Minh từ 30 ngày trở lên thì cần phải đăng ký tạm trú. Trong trường hợp của bạn bạn hãy liên hệ chủ trọ để được hỗ trợ đăng ký tạm trú tại nơi bạn thuê trọ.

Hồ sơ và thủ tục đăng ký tạm trú?

Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 28 Luật cư trú 2020 có quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú như sau:

1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

2. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.