Cơ quan nào thường xuyên kiểm tra và đôn đốc việc khai tử cho người chết?

Ngày hỏi:07/10/2022

Cơ quan nào thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết? Thủ tục đăng ký khai tử bao gồm những gì? Chào Ban biên tập, tôi có một thắc mắc muốn được giải đáp ạ. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử là Ủy ban nhân dân nơi cư trú cuối cùng của người chết. Vậy cơ quan nào thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết vậy ạ? Hãy giải đáp thắc mắc này giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ quan nào thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết?

Theo khoản 2 Điều 33 Luật Hộ tịch 2014 có quy định về thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử như sau:

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

2. Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết; trường hợp không xác định được người có trách nhiệm đi khai tử thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

Như vậy, cơ quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết là Công chức tư pháp – hộ tịch.

Thủ tục đăng ký khai tử bao gồm những gì?

Taị Điều 34 Luật Hộ tịch 2014 thủ tục đăng ký khai tử được quy định:

1. Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

Công chức tư pháp - hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.