Sinh sống tại những chỗ nào thì sẽ không được đăng ký tạm trú

Ngày hỏi:07/10/2022

Sinh sống tại những chỗ nào thì sẽ không được đăng ký tạm trú? Được gia hạn ở nơi tạm trú tối đa bao nhiêu lần? Tạm trú hết hạn thì có đăng ký lại được không?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Sinh sống tại những chỗ nào thì sẽ không được đăng ký tạm trú?

Cho hỏi: Theo quy định thì nếu người dân sinh sống tại những khu vực nào thì sẽ không thực hiện được thủ tục đăng ký tạm trú? Mong nhận hồi đáp.

Trả lời:

Tại Khoản 3 Điều 27 Luật cư trú 2020, có quy định về những địa điểm công dân không được đăng ký tạm trú: Cụ thể:

Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này.

Và tại Điều 23 có quy định:

1. Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

2. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, nếu công dân sinh sống tại những khu vực nêu trên thuộc đối tượng phải đăng ký tạm trú thì vẫn không được cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho đăng ký tạm trú bạn nhé!

Được gia hạn ở nơi tạm trú tối đa bao nhiêu lần?

Cho tôi hỏi, trường hợp đăng ký tạm trú khi hết hạn thì tôi được phép gia hạn mấy lần vậy admin?

Trả lời:

Theo Điều 27 Luật cư trú 2020 quy định về điều kiện đăng ký tạm trú như sau:

- Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

- Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần

- Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này.

Như vậy, trường hợp hết thời hạn tạm trú thì có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Hiện không có quy định tối đa số lần được gia hạn tạm trú.

Tạm trú hết hạn thì có đăng ký lại được không?

Tôi nghe nói từ tháng 7 thì sẽ không còn cấp sổ tạm trú. Vậy nếu hết hạn thì không được đăng ký tiếp nữa hay sao? Tôi chưa hiểu quy định này ạ.

Trả lời:

Theo Điều 27 Luật Cư trú 2020 quy định về điều kiện đăng ký tạm trú như sau:

- Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

- Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần

- Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này.

Như vậy, trường hợp hết hạn tạm trú thì anh có thể đi gia hạn. Lưu ý: Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Sau khi thẩm định hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú.

Hiện nay, theo quy định hiện nay thì xóa sổ tạm trú không có nghĩa là người dân không được đăng ký tạm trú. Mà chuyển sang hình thức lưu trữ thông tin đăng ký của anh qua Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.