Công chức nhà nước thì có được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công chức nhà nước thì có được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản không? Mức thu phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên được quy định như thế nào? Tôi đang là công chức nhà nước có chuyên môn thẩm định nên tính hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Cho tôi hỏi như vậy có được không? Mong nhận được câu trả lời!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công chức nhà nước thì có được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản không?

Theo quy định tại Điều 14 Luật Phá sản 2014 thì những cá nhân sau không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Như vậy, bạn là công chức nhà nước nên không thể hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Mức thu phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 224/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên như sau:

Mức thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này như sau:

Stt

Nội dung

Mức thu
(Đồng/hồ sơ)

1

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

100.000

2

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực quản lý, thanh lý tài sản

a

Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

800.000

b

Thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân và doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

500.000

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin