Muốn tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì làm sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Muốn tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì phải làm sao? Thủ tục để đăng ký tăng vốn điều lệ là như thế nào? Chào luật sư, tôi là Giám đốc của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hiện tại tôi đang muốn mở rộng công ty ra hơn để công ty có cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh hơn, mà như vậy thì tôi rất cần vốn. Cho tôi hỏi là bây giờ tôi muốn tăng vốn điều lệ cho công ty thì phải làm sao? Luật sư hãy giải đáp giúp tôi vấn đề này.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Muốn tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì phải làm sao?

Căn cứ khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Như vậy, theo những quy định trên anh muốn tăng vốn điều lệ của công ty thì tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận thêm vốn của thành viên mới.

Thủ tục để đăng ký tăng vốn điều lệ là như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ như sau:

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

c) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.