Cha mẹ có thể yêu cầu cấp bản sao giấy tờ của con đã chết hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Cha mẹ có thể yêu cầu cấp bản sao giấy tờ của con đã chết không? Xin cấp bản sao từ sổ gốc thực hiện như thế nào? Chào ban biên tập, con trai tôi phục vụ trong quân đội chết cách đây 3 tháng, vợ chồng chúng tôi hiện nay đang muốn xin đơn vị quân đội cấp bản sao quyết định nhập ngũ của con để làm một số thủ tục thì có được không? Thủ tục xin như thế nào? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cha mẹ có thể yêu cầu cấp bản sao giấy tờ của con đã chết không?

Căn cứ Điều 16 á nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc như sau:

1. Cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.

2. Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.

3. Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.

Như vậy, cha mẹ của người người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Do đó, anh/chị có thể yêu cầu đơn vị quân đội cấp bản sao quyết định nhập ngũ của con mình theo quy định pháp luật.

Xin cấp bản sao từ sổ gốc thực hiện như thế nào?

Theo Điều 17 hủ tục cấp bản sao từ sổ gốc như sau:

1. Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là người được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 16 của Nghị định này thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.

2. Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.

3. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

4. Thời hạn cấp bản sao từ sổ gốc được thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.

Theo đó, để xin cấp bản sao quyết định nhập ngũ của con, anh/chị phải thực hiện thủ tục quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.