Có bắt buộc công chứng tại trụ sở văn phòng công chứng không?

Ngày hỏi:10/06/2022

Có bắt buộc công chứng tại trụ sở văn phòng công chứng hay không? Chữ viết trong văn bản công chứng được quy định như thế nào? Chào anh chị, cho tôi hỏi năm nay tôi đã già yếu, sức khỏe không tốt nên tôi không thể đến văn phòng công chứng để công chứng giấy tờ, anh chị cho tôi hỏi có được công chứng ngoài trụ sở hay không? Cảm ơn anh chị, nhờ anh chị tư vấn.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có bắt buộc công chứng tại trụ sở văn phòng công chứng hay không?

Tại Điều 44 Luật Công chứng 2014 có quy định về địa điểm công chứng như sau:

1. Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Căn cứ theo quy định hiện hành, việc công chức có thể được tiến hành tại trụ sở nếu đáp ứng được các điều kiện được quy định như trên.

Chữ viết trong văn bản công chứng được quy định như thế nào?

Tại Điều 45 Luật Công chứng 2014 có quy định về chữ viết trong văn bản công chứng như sau:

1. Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không được viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy xoá, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Thời điểm công chứng phải được ghi cả ngày, tháng, năm; có thể ghi giờ, phút nếu người yêu cầu công chứng đề nghị hoặc công chứng viên thấy cần thiết. Các con số phải được ghi cả bằng số và chữ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.