Người chết không có người thân thì người nào thực hiện khai tử?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người chết không có người thân thì ai thực hiện khai tử? Thủ tục đăng ký khai tử thực hiện như thế nào? Chào ban biên tập, gần nhà em có một người đàn ông lang thang, không có người thân thích gì hết mới bị đột tử thì bây giờ ai làm đi đăng ký khai tử cho người đó được vậy ạ? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người chết không có người thân thì ai thực hiện khai tử?

Căn cứ Điều 33 hời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử như sau:

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

2. Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết; trường hợp không xác định được người có trách nhiệm đi khai tử thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

Theo đó, người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử. Do đó, người đi khai tử ở đây có thể là người quản lý an ninh, trật tự trên địa bàn, người có liên quan đến người chết,....trường hợp không xác định được người có trách nhiệm đi khai tử thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

Thủ tục đăng ký khai tử thực hiện như thế nào?

Theo Điều 34 hủ tục đăng ký khai tử như sau:

1. Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

Công chức tư pháp - hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.