Người hành nghề chứng khoán có được mở tài khoản chứng khoán tại công ty nơi mình không làm việc không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người hành nghề chứng khoán có được mở tài khoản chứng khoán tại công ty nơi mình không làm việc? Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán như thế nào? Em vừa được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và đang làm việc tại một công ty chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh, anh chị cho em hỏi có có được mở tài khoản chứng khoán cá nhân em tại một công ty chứng khoán khác hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người hành nghề chứng khoán có được mở tài khoản chứng khoán tại công ty nơi mình không làm việc hay không?

Tại Khoản 2 Điều 98 Luật Chứng khoán 2019 có quy định về trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán như sau:

2. Người hành nghề chứng khoán không được thực hiện các hành vi sau đây:

a) Đồng thời làm việc cho từ 02 công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trở lên;

b) Mở, quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán nơi mình không làm việc, trừ trường hợp công ty chứng khoán nơi mình đang làm việc không có nghiệp vụ môi giới chứng khoán;

c) Thực hiện hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán nơi mình đang làm việc.

Căn cứ theo quy định hiện hành, bạn vẫn có thể mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán mà mình không làm việc nếu công ty của bạn đang làm việc không có nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 có quy định về điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán như sau:

2. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

b) Có trình độ từ đại học trở lên;

c) Có trình độ chuyên môn về chứng khoán;

d) Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp. Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin