NLĐ bị chấn thương khi tham gia hoạt động văn hóa thể thao tại doanh nghiệp có được xem là tai nạn lao động

Ngày hỏi:07/10/2022

NLĐ bị chấn thương khi tham gia hoạt động văn hóa thể thao tại doanh nghiệp có được xem là tai nạn lao động không? Thời gian giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động không quá 40 ngày? Không có giấy ra viện có được hưởng chế độ tai nạn lao động?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

NLĐ bị chấn thương khi tham gia hoạt động văn hóa thể thao tại doanh nghiệp có được xem là tai nạn lao động không?

Cho hỏi: Tại doanh nghiệp có tổ chức hoạt động văn hóa thể thao theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức giải thể thao không may có một công nhân bị chấn thương. Như vậy có được coi là tai nạn lao động không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Khoản 8 Điều 3 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 giải thích về tai nạn lao động như sau:

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật này thì người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được xác định là tai nạn lao động:

- Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc tronggiờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

- Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

- Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

...

Như vậy, trường hợp công nhân bị chấn thương do tham gia hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức tại doanh nghiệp thì căn cứ theo quy định trên sẽ không được xem là tai nạn lao động.

Thời gian giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động không quá 40 ngày

Cho hỏi: Tôi đã nộp hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động cho công ty. Không biết hồ sơ của tôi sẽ được giải quyết như thế nào và bao lâu tôi sẽ được giải quyết chế độ ạ? Nhờ tư vấn.
Trả lời:

Căn cứ Điều 59 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định:

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật này.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động thì hồ sơ của bạn sẽ được cơ quan bảo hiểm giải quyết theo như trình tự quy định trên.

Không có giấy ra viện có được hưởng chế độ tai nạn lao động?

Cho hỏi: Nhờ tư vấn hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động. Trong đó có bắt buộc phải có giấy ra viện hay không nếu điều trị nội trú?

Trả lời:

Căn cứ Điều 57 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động như sau:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú.

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Như vậy, phải có giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú. Cho nên giấy ra viện không phải là loại giấy tờ duy nhất bắt buộc phải có. Trong trường hợp không có giấy ra viện thì có thể thay thế bằng trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin