Quy định về thủ tục bổ nhiệm công chứng viên như nào? Công chứng viên bị xóa đăng ký hành nghề trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quy định về thủ tục bổ nhiệm công chứng viên như thế nào? Công chứng viên bị xóa đăng ký hành nghề khi nào? Công chứng viên có thể là cán bộ bị kỷ luật không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về thủ tục bổ nhiệm công chứng viên như thế nào?

Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Huy Hoàng. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động công chứng, chứng thực. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là thủ tục bổ nhiệm công chứng viên được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 7 Luật Công chứng 2014, cụ thể như sau:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm; trường hợp từ chối đề nghị thì phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối bổ nhiệm phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, gửi cho Sở Tư pháp và người đề nghị bổ nhiệm.

Trên đây là nội dung câu trả lời về thủ tục bổ nhiệm công chứng viên. Để hiểu rõ và chi tiết và rõ hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Luật Công chứng 2014.

Công chứng viên bị xóa đăng ký hành nghề khi nào?

Tôi muốn biết về trường hợp công chứng viên không còn làm việc tại tổ chức hành nghề công chứng nữa thì có bị xóa đăng ký hành nghề không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:

Sở Tư pháp thực hiện đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên.

Khi công chứng viên không còn làm việc tại tổ chức hành nghề công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm thông báo cho Sở Tư pháp để xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên. Công chứng viên không được ký văn bản công chứng kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động tại tổ chức hành nghề công chứng.

Như vậy, căn cứ quy định trên khi công chứng viên không còn làm việc tại tổ chức hành nghề công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm thông báo cho Sở Tư pháp để xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên.

Công chứng viên có thể là cán bộ bị kỷ luật không?

Bác em từng làm cán bộ xã được 2 năm, vì một số lý do mà bị bãi nhiệm. Sau này, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì bác có được bổ nhiệm làm công chứng viên không?

Trả lời:

Tại Khoản 4 Điều 13 Luật Công chứng năm 2014 quy định về các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên như sau:

- Cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức trong đơn vị thuộc Công an nhân dân bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu Công an nhân dân hoặc đưa ra khỏi ngành.

Như vậy, bác bạn là cán bộ bị kỷ luật bãi nhiệm thì sẽ không được bổ nhiệm công chứng viên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.