Có được cho người nước ngoài thuê phòng làm công ty không?

Ngày hỏi:06/07/2022

Có được cho người nước ngoài thuê phòng làm công ty? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào? DN có vốn nước ngoài thuê đất xây nhà có được phép bán?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cho người nước ngoài thuê phòng làm công ty có được không?

Cho hỏi: Luật sư cho tôi hỏi: tôi muốn cho người nước ngoài thuê một phòng trong tổng số 11 phòng để mở công ty (nhà tôi (chỉ có sổ đỏ với mục đích sử dụng là đất ở chứ chưa có sở hữu nhà ở), tuy nhiên nhà xây đã được cấp giấy đăng ký kinh doanh là hộ kinh doanh cá thể trong đó ghi ngành nghề kinh doanh là phòng nghỉ, còn sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì đang thế chấp ở ngân hàng. Nay tôi muốn cho người nước ngoài thuê 01 trong số 11 phòng nghỉ đó để mở công ty có được không? Thủ tục công chứng thế nào?
Trả lời:
1. Theo quy định tại Đ9 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

"Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án."

Như vậy, nếu như bạn muốn thực hiện hoạt động cho thuê thì buộc phải có đăng ký quyền sở hữu nhà mới có thể tiến hành hoạt động cho thuê.

thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà ở:

(Đ 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai)

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy phép xây dựng đối với nhà ở thuộc diện phải xin phép xây dựng.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính đối với nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng;

+ Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

+ Giấy tờ về giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

+ Giấy tờ về nhà đất do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi hoặc nhận thừa kế

(Giấy tờ có xác nhận của UBND xã, thị trấn)

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở

2. Về thủ tục công chứng:

Hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 06 tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào?

Cho hỏi: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi hiện đang làm việc trong một công ty bất động sản tại Tp. HCM, do yêu cầu công việc nên cũng chỉ mới nghiên cứu pháp luật về hoạt động này trong thời gian gần đây. Rất mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn! Phạm Thái Nguyên, địa chỉ mail pham_thai****@gmail.com.

Trả lời:

Phạm vi kinh doanh bất động sản của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, theo đó:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

a) Các hình thức quy định tại các điểm b, d, h khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này, cụ thể: b) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; d) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; h) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua (Khoản 1 Điều 11) và b) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua (Khoản 2 Điều 11).

b) Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

DN có vốn nước ngoài thuê đất xây nhà có được phép bán?

Cho hỏi: Công ty của bà Nguyễn Dương Nguyệt Ngân (TP. Hồ Chí Minh) có 60% vốn nước ngoài, chuyên kinh doanh bất động sản. Năm 2012, công ty được cho thuê đất thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất 1 lần và đã xây dựng, bán nhiều nhà ở trong dự án. Hiện công ty của bà gặp một số vướng mắc trong hoạt động kinh doanh liên quan đến Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể, theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì chỉ được xây nhà ở để cho thuê, nếu đất thực hiện dự án nhà ở đó là đất thuê Điểm d, Khoản 2, Điều 183 Luật Đất đai 2013 cũng quy định, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất trả tiền hàng năm chỉ được "cho thuê nhà ở trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở". Như vậy, trường hợp này không được phép xây dựng nhà ở để bán. Nhưng trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì lại được gộp chung với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất và không có quy định tương tự như nêu trên. Bà Ngân hỏi, có thể hiểu, theo Luật Đất đai thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cho thuê đất trả tiền một lần vẫn được bán nhà ở không? Nếu được bán nhà ở thì lại trái với Luật Kinh doanh bất động sản, nếu không được thì những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cho thuê đất đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị từ trước năm 2013 được tiếp tục bán các căn hộ trong dự án, hay phải chuyển sang cho thuê? Đồng thời, bà Ngân nhận thấy, khoản 5, Điều 60 Luật Đất đai 2013 quy định "doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại…". Bà Ngân hỏi, nội dung "… được tiếp tục thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại…" có được hiểu là vẫn được tiếp tục quyền bán nhà ở, hay phải tuân theo Luật Kinh doanh bất động sản mới, nghĩa là tiếp tục quyền thuê đất, nhưng chỉ được cho thuê nhà ở, không được bán?

Trả lời:
Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê.

Theo Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê, đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Theo các quy định nêu trên thì kể từ ngày 1/7/2014, ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì chỉ được cho thuê nhà ở, không được bán nhà ở.

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê từ năm 2012 (trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai 2013) thì được tiếp tục thực hiện việc bán theo quy định tại Khoản 5, Điều 60 Luật Đất đai năm 2013 về xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại hoặc chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này nếu có nhu cầu…".

Tuy nhiên, đối với nhà ở mà chủ đầu tư triển khai bán từ ngày 1/7/2015 phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2014.
Trân trọng!
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin