Giiấy ủy quyền thành lập Công ty cổ phần có cần phải ra công chứng, chứng thực không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Giấy ủy quyền thành lập Công ty cổ phần có cần phải ra công chứng, chứng thực hay không? Công ty cố phần có được giảm tiền thuê đất hay không? Anh họ tôi nhờ tôi thành lập Công ty cổ phần cho anh ấy. Tôi soạn hồ sơ xong rồi nhưng có chút thắc mắc là về giấy ủy quyền thì có cần phải ra công chứng hay chứng thực không? Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Giấy ủy quyền thành lập Công ty cổ phần có cần phải ra công chứng, chứng thực hay không?

Theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Như vậy, khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, bên cạnh các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ, người tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh cần nộp một văn bản ủy quyền bằng văn bản nhưng không cần công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

Công ty cố phần có được giảm tiền thuê đất hay không?

Căn cứ Điều 20 Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

1.Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:

a) Hợp tác xã thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh được giảm 50% tiền thuê đất.

b) Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại dưới 40% sản lượng được xét giảm tiền thuê tương ứng; thiệt hại từ 40% trở lên thì được miễn tiền thuê đối với năm bị thiệt hại.

c) Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc không phải trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng thì được giảm 50% tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh.

2.Việc giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư đối với khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Như vậy, bạn cần hiểu rõ mục đích sản xuất kinh doanh, khu vực thuê đất của công ty để xác định công ty có thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất nêu trên hay không, từ đó xác định được tỷ lệ % tiền thuê đất công ty được hưởng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin