Cháu có được đăng ký khai tử cho chú được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Cháu có được đăng ký khai tử cho chú được hay không? Thủ tục đăng ký khai tử được quy định như thế nào? Chào anh chị, cho tôi hỏi chú tôi mất cách đây vài ngày, chú tôi đang ở với tôi và ông không có vợ con thì tôi có được đi đăng ký khai tử được hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cháu có được đăng ký khai tử cho chú được hay không?

Tại Điều 33 Luật Hộ tịch 2014 có quy định về thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử như sau:

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

2. Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết; trường hợp không xác định được người có trách nhiệm đi khai tử thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

Tại Khoản 19 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định như sau:

19. Người thân thích là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời.

Căn cứ theo quy định hiện hành thì pháp luật cho phép người thân thích được đăng ký khai tử cho người đã mất. Chính vì vậy bạn có thể đăng ký khai tử cho chú của bạn.

Thủ tục đăng ký khai tử được quy định như thế nào?

Tại Điều 34 Luật Hộ tịch 2014 có quy định về thủ tục đăng ký khai tử như sau:

1. Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

Công chức tư pháp - hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.