Trường hợp Đảng viên có bố phạm tội thì có bị xử lý kỷ luật hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trường hợp Đảng viên có bố phạm tội thì có bị xử lý kỷ luật không? Đảng viên có bố bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có bị xử lý kỷ luật? Đảng viên dự bị khi vi phạm sẽ không bị cách chức?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trường hợp Đảng viên có bố phạm tội thì có bị xử lý kỷ luật không?

Tường hợp Đảng viên A là Đảng viên chi bộ cơ quan, thuộc Đảng bộ xã, có bố của mình vi phạm pháp luật (đánh bạc), phạt tù 6 tháng. Vậy đồng chí A có vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm và bị xử lý kỷ luật không?

Trả lời: Tại Khoản 1d Điều 13 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, có quy định:

Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội.

Và tại Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018, có quy định:

“Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội”.

Con của đảng viên phạm tội mà đảng viên phải chịu trách nhiệm liên đới gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con dâu, con rể cùng sống, sinh hoạt trong gia đình và trực tiếp phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng, quản lý của đảng viên đó.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì đảng viên có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội thì sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Còn với trường hợp đảng viên có cha mẹ phạm tội thì sẽ không bị xử lý kỷ luật.

Đảng viên có bố bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có bị xử lý kỷ luật?

Cho hỏi: Theo quy định thì trường hợp đảng viên có bố bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì đảng viên đó có bị xử lý kỷ luật không?

Trả lời: Tại Điều 13 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, có quy định:

Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội.

Và tại Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018 hướng dẫn cụ thể quy định trên như sau:

“Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội”.

Con của đảng viên phạm tội mà đảng viên phải chịu trách nhiệm liên đới gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con dâu, con rể cùng sống, sinh hoạt trong gia đình và trực tiếp phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng, quản lý của đảng viên đó.

Theo quy định nêu trên, đảng viên có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội thì mới bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách do thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục; còn trường hợp bố của đảng viên phạm tội thì không có quy định.

Đảng viên dự bị khi vi phạm sẽ không bị cách chức?

Đối với Đảng viên dự bị khi vi phạm sẽ không áp dụng hình thức cách chức có đúng không? Mong hỗ trợ.

Trả lời: Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 quy định như sau:

Hình thức kỷ luật: Đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ; đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

Đảng viên vi phạm đến mức khai trừ thì phải khai trừ, không áp dụng hình thức xóa tên; cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không cho thôi giữ chức; đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, không đủ tư cách thì xóa tên trong danh sách đảng viên.

Như vậy, đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo nếu không đủ tư cách thì xóa tên trong danh sách đảng viên, không có áp dụng cách chức.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin