Đăng ký thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài được thực hiện thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đăng ký thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài được thực hiện như thế nào? Mã số thuế đối với trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài trực tiếp được quy định như thế nào? Mong nhận được hồi đáp!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đăng ký thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Căn cứ Điều 76

1. Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu:

Nhà cung cấp ở nước ngoài thực hiện đăng ký thuế trực tiếp theo mẫu số 01/NCCNN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Nhà cung cấp ở nước ngoài nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 01-1/NCCNN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

3. Nhà cung cấp ở nước ngoài sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do cơ quan thuế quản lý cấp qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để xác thực khi đăng ký thuế.

Mã số thuế đối với trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài trực tiếp được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 75

Mã số thuế đối với trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền đăng ký, kê khai, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.