Mua bán đất có bắt buộc thanh toán qua ngân hàng không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mua bán đất có bắt buộc thanh toán qua ngân hàng hay không? Các loại đất được phép mua bán phải có đủ các điều kiện nào? Chào anh chị, cho tôi hỏi vừa rồi tôi có mua một miếng đất ở Thủ Thiên, tôi đang tính thanh toán tiền mua đất bằng tiền mặt thì có được hay không. Nhờ anh chị giải đáp. Cảm ơn anh chị đã tư vấn. 

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mua bán đất có bắt buộc thanh toán qua ngân hàng hay không?

Tại Điều 16 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về hình thức thanh toán trong giao dịch bất động sản như sau:

1. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán.

2. Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao bất động sản do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng.

Căn cứ theo quy định hiện hành, pháp luật cho phép các bên được thỏa thuận về hình thức thanh toán, chính vì vậy, nếu bạn và bên bán thỏa thuận với nhau về hình thức thanh toán bằng tiền mặt thì bạn sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Các loại đất được phép mua bán phải có đủ các điều kiện nào?

Tại Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh như sau:

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, để được đưa vào kinh doanh, các loại đất cần phải đáp ứng 04 điều kiện về giấy chứng nhận, không có tranh chấp, không bị kê biên và đang trong thời hạn sử dụng đất.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin