Đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong bao nhiêu ngày là có kết quả?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đổi giấy phép kinh doanh vụ lữ hành trong bao nhiêu ngày có kết quả? Các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm? Chào ban biên tập, công ty tôi là công ty du lịch, vừa rồi mới thay đổi vốn điều lệ nên công ty đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo đó thì chúng tôi cũng phải thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, vậy cho chúng tôi hỏi là khi nộp hồ sơ thay đổi thì mất bao lâu cơ quan thẩm quyền mới trả lại kết quả? Xin được giải đáp. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đổi giấy phép kinh doanh vụ lữ hành trong bao nhiêu ngày có kết quả?

Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Luật Du lịch 2017 quy định về cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

3. Trình tự, thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Như vậy, theo quy định trên, công ty anh/chị khi thực hiện cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ được cấp đổi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trường hợp từ chối sẽ được thông báo bằng văn bản.

Các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm?

Theo Khoản 1 Điều 36 Luật Du lịch 2017 quy định về thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

1. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản;

b) Không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này;

c) Không đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này;

d) Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;

đ) Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật;

e) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh;

g) Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 37 của Luật này, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;

h) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin