Nhận tiền người thân từ nước ngoài gửi về có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nhận tiền người thân từ nước ngoài gửi về có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Cá nhân được hoàn thuế trong những trường hợp nào? Chào anh chị, cho tôi hỏi anh tôi chuẩn bị gửi tiền Đô từ Mỹ về cho tôi. Anh chị cho tôi hỏi nếu tôi nhận tiền thì tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhận tiền người thân từ nước ngoài gửi về có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định về thu nhập được miễn thuế như sau:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối.

...

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp bạn nhận được tiền của người thân từ nước ngoài gửi về thì sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân được hoàn thuế trong những trường hợp nào?

Tại Điều 8 Luật Thuế nhu nhập cá nhân 2007 có quy định về các trường hợp hoàn thuế như sau:

1. Việc đăng ký thuế, kê khai, khấu trừ thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các biện pháp quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, nếu thuộc một trong ba trường hợp được quy định như trên thì sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.