Mức phân bổ chi khác của ngân sách địa phương trong phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 như nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mức phân bổ chi khác của ngân sách địa phương trong phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022? Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khó khăn hoặc có dân số thấp định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 như nào? Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cơ chế chính sách đặc thù hoặc có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mức phân bổ chi khác của ngân sách địa phương trong phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022?

Căn cứ Điều 19 Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ Quyết định 30/2021/QĐ-TTg quy định về mức phân bổ chi khác của ngân sách địa phương như sau:

Phân bổ theo tỷ trọng bằng 0,5% tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo định mức phân bổ (từ Điều 6 đến Điều 18 Mục 2 Chương II).

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khó khăn hoặc có dân số thấp định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022

Theo Điều 18 Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ Quyết định 30/2021/QĐ-TTg quy định về đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khó khăn hoặc có dân số thấp như sau:

1. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khó khăn hoặc có dân số thấp, được phân bổ thêm theo tỷ lệ phần trăm (%) số chi tính theo định mức dân số như sau:

a) Các địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long được phân bổ thêm 15%.

b) Các địa phương có dân số dưới 550 nghìn dân được phân bổ thêm 20%.

c) Các địa phương có dân số từ 550 nghìn dân đến dưới 700 nghìn dân được phân bổ thêm 18%.

d) Các địa phương có dân số từ 700 - 1.000 nghìn dân được phân bổ thêm 16%.

2. Trường hợp địa phương đáp ứng từ hai tiêu chí trở lên, chỉ được phân bổ theo tiêu chí hỗ trợ cao nhất.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cơ chế chính sách đặc thù hoặc có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương năm 2022

Tại Điều 18 Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ Quyết định 30/2021/QĐ-TTg quy định về đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cơ chế chính sách đặc thù hoặc có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương như sau:

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cơ chế chính sách đặc thù hoặc có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương, được phân bổ thêm theo tỷ lệ phần trăm (%) số chi tính theo định mức dân số như sau:

1. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ thêm 80%.

2. Các thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ được phân bổ thêm 70%.

3. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế được phân bổ thêm 45%.

4. Các tỉnh còn lại có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương từ 40% trở lên được phân bổ thêm 60%; các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương từ 15% đến dưới 40% được phân bổ thêm 50%; các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương còn lại được phân bổ thêm 40%.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin