Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thì phải ký quỹ bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:07/10/2022

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải ký quỹ bao nhiêu tiền? Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hanh được quy định như thế nào? Tôi có dự định mở doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, xin hỏi tôi sẽ phải lý quỹ bao nhiêu tiền để được kinh doanh ngành nghề này?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải ký quỹ bao nhiêu tiền?

Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP Quy định mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Như vậy, theo quy định như trên, doanh nghiệp của bạn nếu muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải ký quỹ với mức ký quỹ tùy thuộc vào loại hình kinh doanh như trên.

Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hanh được quy định như thế nào?

Theo Điều 16 Nghị định 168/2017/NĐ-CP việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hanh được quy định như sau:

1. Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ đến ngân hàng trong những trường hợp sau đây:

a) Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

b) Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.