Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản có cần thành lập doanh nghiệp hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản có cần thành lập doanh nghiệp không? Mức xử phạt đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản không thành lập doanh nghiệp như thế nào? Do hoạt động mua bán đất ở chỗ tôi đang tăng nên hộ kinh doanh của tôi muốn mở dịch vụ tư vấn bất động sản. Cho hỏi tôi kinh doanh dịch vụ này thì chúng tôi có cần phải mở doanh nghiệp không? Nếu có, nhưng không thành lập doanh nghiệp thì có bị xử lý không? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản có cần thành lập doanh nghiệp không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Căn cứ Điều 74 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về dịch vụ tư vấn bất động sản như sau:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

2. Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm:

a) Tư vấn pháp luật về bất động sản;

b) Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản;

c) Tư vấn về tài chính bất động sản;

d) Tư vấn về giá bất động sản;

đ) Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

3. Nội dung, phạm vi tư vấn, quyền và nghĩa vụ của các bên, phí dịch vụ tư vấn bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì tổ chức được kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản nhưng phải thành lập doanh nghiệp. Như vậy, để hộ kinh doanh của bạn có thể hoạt động dịch vụ tư vấn bất động sản thì phải thành lập doanh nghiệp.

Mức xử phạt đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản không thành lập doanh nghiệp

Căn cứ Điểm a Khoản 2, Điểm b Khoản 4, Điểm c Khoản 5 Điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản như sau:

2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

c) Buộc thành lập doanh nghiệp theo quy định khi kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc buộc có đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

Và căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 4 Nghị định trên quy định như sau:

c) Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 24; điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 59, điểm a khoản 3 Điều 64, Điều 65, khoản 1 (trừ điểm e) Điều 70 Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Như vây, nếu bạn không thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật khi kinh doanh tư vấn bất động sản thì hộ kinh doanh của bạn sẽ bị phạt tiền từ 240.000.000 đồng đến 380.000.000 đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 09 tháng và buộc thành lập doanh nghiệp theo quy định khi kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin