Người chưa đủ 14 tuổi có được cấp hộ chiếu hay không?

Ngày hỏi:28/05/2022

Người chưa đủ 14 tuổi có được cấp hộ chiếu không? Hộ chiếu cấp cho người chưa đủ 14 có được gia hạn khi hết hạn không? Chào ban biên tập, gia đình tôi dự định ra nước ngoài một thời gian nhưng hiện đang có con nhỏ đang học cấp 1, bây giờ muốn xin cấp hộ chiếu cho cháu có được không? Xin được giải đáp. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người chưa đủ 14 tuổi có được cấp hộ chiếu không?

Căn cứ Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về giấy tờ xuất nhập cảnh như sau:

1. Giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm:

a) Hộ chiếu ngoại giao;

b) Hộ chiếu công vụ;

c) Hộ chiếu phổ thông;

d) Giấy thông hành.

2. Hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Hộ chiếu không gắn chíp điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.

3. Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

Như vậy, công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi vẫn được cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn.

Hộ chiếu cấp cho người chưa đủ 14 có được gia hạn khi hết hạn không?

Theo Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh như sau:

1. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.

2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;

b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn;

c) Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

3. Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Theo đó, hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 và không được gia hạn, đối với trường hợp cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn thì có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin