Các giấy tờ chứng minh trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản của doanh nghiệp được cổ phần hoá thành CTCP gồm gì?

Ngày hỏi:07/10/2022

Các giấy tờ chứng minh trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản của doanh nghiệp được cổ phần hoá thành CTCP gồm gì? Các giấy tờ chứng minh tài sản trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ đối với đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Các giấy tờ chứng minh trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản của doanh nghiệp được cổ phần hoá thành CTCP

Căn cứ Khoản 6 Điều 61 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về các giấy tờ chứng minh trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản của doanh nghiệp được cổ phần hoá thành CTCP như sau:

6. Đối với tài sản của doanh nghiệp được cổ phần hoá thành công ty cổ phần:

a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc sắp xếp lại doanh nghiệp.

b) Danh mục những tài sản chuyển giao từ doanh nghiệp sang công ty cổ phần (đối với doanh nghiệp chỉ cổ phần hoá từng phần thì phải có quyết định chuyển giao tài sản của doanh nghiệp) hoặc cho doanh nghiệp mới theo quyết định sắp xếp lại doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền; hoặc bảng tổng hợp kết quả kiểm kê và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp theo quy định, trong đó có tên các tài sản làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ.

Các giấy tờ chứng minh tài sản trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ đối với đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo

Căn cứ Khoản 2 Điều trên quy định về các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ đối với đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo như sau:

2. Đối với đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động: Giấy tờ chứng minh cơ sở tôn giáo được nhà nước cho phép hoạt động.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.