Người tự nguyện xác nhận tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế cần xuất trình giấy tờ gì?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người tự nguyện xác nhận tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế cần xuất trình những giấy tờ gì? Hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy bao gồm gì? Chào Luật sư, con trai tôi có biểu hiện bị nghiện và đã được gia đình động viên đi xác nhận tình trạng nghiện tại trung tâm y tế thì khi tới đó cần phải chuẩn bị những giấy tờ nào để xác nhận tình trạng? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người tự nguyện xác nhận tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế cần xuất trình những giấy tờ gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 109/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy như sau:

2. Trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy:

a) Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy nộp đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và xuất trình cho cơ sở y tế một trong các giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có ảnh, thông tin cá nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng;

b) Cơ sở y tế tiếp nhận đơn đề nghị, tiếp nhận người bệnh, đối chiếu thông tin cá nhân, lập bệnh án;

c) Cơ sở y tế thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

d) Cơ sở y tế lập Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy thành 02 bản theo mẫu quy định tại điểm c Khoản 1 Điều này; 01 bản lưu bệnh án, 01 bản trả cho người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy.

Như vậy, người tự nguyện xác nhận tình trạng nghiện cần phải nộp đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và xuất trình cho cơ sở y tế các giấy tờ tờ về chứng minh nhân thân, thông tin cá nhân theo quy định trên.

Hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy bao gồm gì?

Theo Khoản 1 Điều trên quy định như sau:

1. Hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy gồm:

a) Đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (sau đây gọi tắt là Đơn đề nghị). Trường hợp người dưới 18 tuổi; người mất năng lực hành vi dân sự; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi phải có ý kiến đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người đó;

b) Bệnh án theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

c) Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (sau đây gọi tắt là Phiếu kết quả).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin